UPDATE CORONAMAATREGELEN

Beste klant,

Aangezien het voor ons niet werkbaar is de winkel te openen op afspraak, zullen wij, TOT EN MET 26 APRIL gesloten zijn.

Voor de klanten die reeds kleding ter verkoop hebben binnengebracht, indien uw kleding vervalt tijdens of na de nieuwe lockdown mag u 2 maanden extra bij uw ophaaldatum tellen.
Dwz dat de kleding langer wordt aangeboden zodat deze een eerlijke kans op verkoop krijgt en dat u deze ten laatste 2 maanden na uw ophaaldatum dient op te halen. Voor meer informatie kan u ons altijd contacteren.

Onze consignatievoorwaarden

De goederen worden twee maanden kosteloos door Pardaf BV aangeboden voor verkoop, maximum twee weken verlengbaar.

De niet verkochte goederen dienen voor het einde van de tweede maand afgehaald te worden, wanneer de tweede maand verstreken is, kan Pardaf BV vrij over de goederen beschikken en worden deze aan Moeder voor Moeders geschonken.

In geval van verkoop is 40% van de verkoopprijs voor de eigenaar en wordt dit bedrag ter zijner beschikking gehouden tot vier maanden na aflevering van de goederen.

Pardaf dient twee dagen op voorhand verwittigd te worden indien het te ontvangen bedrag groter is dan 500 euro.

Gezien het essentieel kosteloze karakter van het optreden van Pardaf BV in geval van niet verkoop, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat elke risico voor rekening van de eigenaar is.

Veiligheidsvignetten verminderen de kans op ontvreemding, maar bieden geen garantie.

Diefstal en beschadiging zijn op eigen risico.

De afgifte van de goederen houdt het uitdrukkelijke akkoord met de hierboven vermelde voorwaarden in.

De partijen komen overeen dat de vermeldingen op de klantenkaart, zowel voor de afgifte als voor de verkoop van de goederen, als bewijs tussen de partijen geldt.